Nieuws

Netwerk Patiëntencommunicatie: motivational Conference

 
10 mei 2016

Maandag 9 mei heeft het netwerk patiëntencommunicatie van het UMCG een motivational conference georganiseerd met als thema: “Hoeveel regie laten we de patiënt?’. Het doel van deze bijeenkomsten is het gezamenlijk uitdiepen van een thema vanuit verschillende perspectieven. In de zaal zaten patiënten, professionals en stafmedewerkers van het UMCG.

Prof. dr. Marian Verkerk gaf een inleiding over de betekenis en verschillende gezichten van het begrip autonomie. Interessant detail is het feit dat pas in 1995 het idee van recht op autonomie in de zorg vorm heeft gekregen met de invoering van de WGBO (Wet op Geneeskundige BehandelOvereenkomst) in 1995. Hiermee zijn verschillende rechten geregeld, waaronder het recht op informatie over de medische situatie, het recht op inzage in het medisch dossier, recht op vrije artsenkeuze en het recht op weigering van een behandeling.

Na deze inleiding nam Franka Waterschoot het publiek mee in de succesvolle IkDus pilot van het pijnteam van het Beatrixoord. Ze vertelde over de aanleiding voor deze pilot, namelijk de wensen van patiënten ten aanzien van internettoepassingen. Patiënten bleken behoefte te hebben aan duidelijke en overzichtelijke informatie over hun behandeling en wilden inzicht in hun dossier. Ze wilden zelf afspraken kunnen maken en wijzigen en contact opnemen met hun behandelaars. Na de inventarisatie van deze wensen is er samen met het IkDus team gewerkt aan het concreet uitwerken van de pilot. De patiënten kregen toegang tot hun IkDus dossier waarvan het behandelplan het belangrijkste onderdeel vormde. In het behandelplan was informatie te vinden over hun aandoening en behandeling. Daarnaast konden patiënt en behandelaar eenvoudig informatie met elkaar uitwisselen door een chatfunctie. De patiënten kregen vragenlijsten niet meer op papier, maar in hun IkDus dossier en ze konden zelf hun afspraken verzetten. Er was ook een dagboek voor de patiënt die vervolgens zelf kon beslissen of en welk deel zichtbaar zou zijn voor de behandelaar. De behandelaars hadden inzicht in de dossiers van hun patiënten en konden hierin informatie klaarzetten en de ingevulde vragenlijsten inzien.

Patiënten en behandelaars zijn enthousiast over de pilot. Uitspraken van patiënten waren onder andere: “Ik heb door het digitaal PGD inzicht verkregen in de gang van zaken van mijn behandeling.” en “Onderdelen van de behandeling (bijv. informatie, behandelaars, planning) zijn gemakkelijk toegankelijk geworden voor mij door het digitaal PGD”. Ook behandelaars gaven aan dat ze een goede ervaring op hadden gedaan en dat het goed aansluit bij de zelfmanagement van de patiënt.

Na de pauze volgde er een plenaire dialoog waarin verschillende onderwerpen langskwamen: zelfmetingen, het belang van de relatie tussen arts en patiënt, de impact op de voorbereiding die een arts nodig heeft voor een gesprek met een patiënt en meer aspecten die te maken hebben met een persoonlijk gezondheidsdossier als hulpmiddel voor het autonoom kunnen maken van keuzes. Al deze aspecten hebben het nodig dat er goed over moet worden nagedacht. Aan de andere kant kwam ook aan bod dat er ook maar eens mee moet worden begonnen. Victor Verrijp verwoordde dit krachtig: “Hier geldt: eerst doen en dan denken”!