Nieuws

eHealth Week 2016

 
9 juni 2016

Maandag 6 juni organiseerde VWS in het kader van de eHealth Week 2016 een regiodag. Topinitiatieven uit verschillende regio’s in Nederland mochten pitchen onder toeziend oog van staatssecretaris Martin van Rijn en secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen. IkDus mocht het Noorden vertegenwoordigen en dat deden we met deze pitch:20160606 Regiodag eHealth week

Een persoonlijk gezondheidsdossier dat samenhang en betekenis aanbrengt voor de individuele patiënt, dat is wat IkDus biedt. IkDus is een persoonlijk gezondheidsdossier, dat er van uitgaat dat de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) de verbindende factor is tussen de diverse actoren in de zorg en daarmee de katalysator in de zorg. De werking van IkDus is onafhankelijk van bedrijfsmatige, administratieve processen van een instelling of logistieke ketenprocessen rondom een ziektebeeld.

In plaats hiervan ondersteunt IkDus de patiënt in datgene waar hij het meest behoefte aan heeft: minder onzekerheid. Die onzekerheidsreductie is voor IkDus hèt leidende principe voor haar ontwerp.

Dan vraagt u zich af: dat klinkt mooi, onzekerheidsreductie, maar hoe doe je dat? Om onzekerheid te kunnen reduceren moet je informatie en context bieden. Om dat te realiseren heb je 3 ingrediënten nodig.

Als eerste zorg je ervoor dat een patiënt kan beschikken over alle relevante informatie die voor hem als individu van toepassing zijn. Dat noemen we ook wel een informatiepositie, of IkWeet.

Het tweede ingrediënt is een handelingscontext. Want wat heb je aan het kunnen inzien en beheren van je eigen gegevens, als je er niet ook zelf dingen mee kunt regelen, dingen kan afhandelen? Een patiënt moet dus in de gelegenheid gesteld worden om actie te kunnen ondernemen, de handelingscontext, ofwel IkDoe.

Het laatste ingrediënt om onzekerheid weg te nemen van een patiënt is hem/haar de regie te laten hebben over de toegang tot die gegevens. Dus het kunnen delen en kunnen geven (of intrekken!) van toegang aan naasten, zorgverleners en onderzoekers. Volledig onder regie van de patiënt zelf. Dit noemen we het communicatieplatform, oftewel IkDeel. IkWeet, IkDoe en IkDeel dus.

De verbinding tussen deze 3 elementen wordt gelegd in het individuele zorgplan dat in de cure de vorm aanneemt van een individueel behandelplan, in de care de vorm van een individueel ondersteuningsplan en in een onderzoekscontext kan dit de plek zijn voor interactie tussen onderzoeker en deelnemer. Het individuele zorgplan plaatst de onderdelen IkWeet, IkDoe en IkDeel in de context van een actuele behandeling of ondersteuning.

Dus, IkWeet, IkDoe, IkDeel en het individuele zorgplan. Hiermee kan de patiënt daadwerkelijk regie voeren en als er gevraagd wordt wie er het belangrijkste is in de zorg: dan is dat de patiënt die kan zeggen: “IkDus!”.

Overigens is iedereen vroeg of laat een keer patiënt in zijn leven. IkDus zit ook daarvoor en daarna, een ‘companion for life’.

De context van IkDus beperkt zich daarom ook niet tot de cure en de care, maar omvat ook voeding en lifestyle. Hiermee kan IkDus een duidelijke rol spelen in preventie.

Samenhang en betekenis voor de individuele patiënt, dat is waar IkDus voor staat en waar deze pitch mee begon. In de afgelopen tien jaar heb ik samen met een groepje mensen onderzoek gedaan naar hoe we dit doel kunnen bereiken. Om een paar voorbeelden te noemen: we hebben gekeken naar ziektebeloopmodellen, manieren om labuitslagen gestandaardiseerd weer te geven, patronen bij multi- en co-morbiditeit en daaraan gerelateerde ziektelast. Nu zijn we zijn zo ver dat we onder andere een datastructuur hebben ontwikkeld waarmee we deze samenhang en betekenis zijn kunnen gaan realiseren. Een pilot in revalidatiecentrum Beatrixoord liet zien dat deze aanpak hun no-shows naar nul terugbracht en dat zowel patiënten als behandelaars de meerwaarde van dit concept onderschreven.

Financieel ondersteund door de provincie Groningen gaan we met het onderzoekscohort LifeLines aan de slag om aan de 167.000 deelnemers een persoonlijk gezondheidsdossier te geven, IkDus. Daarnaast is inmiddels met grote waarschijnlijkheid te zeggen dat het UMCG en daarop volgend ook een aantal andere Noord-Nederlandse ziekenhuizen IkDus willen gaan faciliteren voor hun patiënten.

Minder onzekerheid en zelfredzame patiënten, efficiëntere artsen en de gehele zorg transparanter en goedkoper, met de patiënt als katalysator: IkDus samen de zorg verbeteren.