IkDus

Actuele status

 

Het IkDus team heeft de afgelopen 7 jaar onderzoek gedaan naar de vraag welke fundamentele doorbraken noodzakelijk zijn om de belangrijke volgende stap te maken naar een succesvolle dienst voor zelfmanagement van je gezondheid voor zowel care als cure. De conclusie is dat dit alleen slaagt als andersom wordt gedacht, n.l. vanuit de belevings- en ervaringswereld van de burger in zijn diverse rollen van patiënt, ouder, kind, mantelzorger e.d. in plaats van vanuit de (belangen van de) zorgaanbieder. De zorgconsument/burger is immers de enige verbindende factor tussen de actoren in de zorg en andersom denken loont óók voor zorgaanbieders die daardoor betere, patiëntveiliger en meer gepersonaliseerde zorg kunnen aanbieden. Mede ingegeven door de input van patiëntenorganisaties én van zorgverleners heeft het onderzoekproces van WijDus geleid tot een basisontwerp (lees blauwdruk) van een nieuwe dienst voor Personalized eHealth, genaamd IkDus.

Een eerste versie van IkDus is inmiddels succesvol gepilot bij Revalidatiecentrum Beatrixoord. Een pilot in samenwerking met MS vereniging Noord Nederland loopt nog. Samen met LifeLines zijn we hard bezig met het verder uitwerken van IkDus 2.0.