IkDus

Uitgangspunten

 

IkDus is gebaseerd op omdenken vanuit de patiënt. In de zorg draait het immers om de patiënt (IkDus!), deze is daarmee de verbinder van alle actoren in de zorg!

IkDus is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

1. Onzekerheidsreductie door weten, delen en doen.

Wat is het allerbelangrijkste voor een patiënt? Beter worden uiteraard, maar daarnaast ook: zo min mogelijk in onzekerheid zitten over wat er aan de hand is en wat er aan moet gebeuren.  IkDus wil deze onzekerheid verminderen door de patiënt op drie gebieden te ondersteunen zodat de patiënt kan zeggen: ik weet, ik deel en ik doe!

IkWeet! In de huidige gezondheidszorg zit de patiënt niet in een informatiepositie. Informatie die over de patiënt gaat, ligt opgeslagen bij verschillende zorgverleners en instellingen en is vaak gericht op verantwoording en financiële afhandeling. IkDus wil aansluiten op deze bestaande registraties, maar voor de patiënt relevante data verzamelen en voor de patiënt in IkDus onder brengen.

IkDeel! Het IkDeel gebied in IkDus zorgt ervoor dat de patiënt de volledige regie heeft over zijn gegevens. Tot op elementniveau kan data voor een bepaalde periode toegankelijk gemaakt worden voor andere zorgverleners. De patiënt heeft ook altijd overzicht wie wanneer in welke data kan kijken.

IkDoe! Alleen gegevens en informatie is niet voldoende om echt een actieve rol te kunnen spelen. IkDus zorgt voor een handelingscontext waarmee bepaalde taken zelf kunnen worden afgehandeld.

2. Onafhankelijkheid door intelligente data

IkDus gaat uit van de patiënt en die is gebaat bij een persoonlijk gezondheidsdossier waarin alle data relevant en betekenisvol is en met elkaar samenhangt. Hoe we dat doen? Door onafhankelijk te zijn van andere invalshoeken. IkDus wil geschikt zijn voor alle verschillende aandoeningen, instellingen, zorgverleners, financieringsstromen en apparatuur waar je als patiënt mee te maken kunt krijgen.

Hoe bereikt IkDus die onafhankelijkheid? Door gevalideerde data intelligent te structureren rondom het functioneren van het individu. Dit zorgt ervoor dat er samenhang en betekenis ontstaat èn dat zorgverleners in hun eigen proces en met hun eigen systeem kunnen blijven werken.

3. Privacy

Omdat de patiënt het uitgangspunt is, betekent ook dat de privacy van de patiënt voorop staat. IkDus gaat uit van privacy by design en opslag van data in Nederland. Iemand is zelf baas over zijn eigen gegevens en informed consent gaat tot op elementniveau, is overzichtelijk terug te vinden (wie heeft er nu inzicht in mijn gegevens) en is ten alle tijden in te trekken of uit te breiden.