Pilots

LifeLines

 

IkDus heeft samen met LifeLines een subisidie gekregen van de provincie Groningen in het kader van het Innovatief Actieprogramma nummer 4 (IAG4). In verschillende fases werken we toe naar het ontsluiten van de data bij LifeLines voor alle deelnemers. Daarnaast trekken we samen op als strategische partners op het gebied personalised eHealth, zoals hieronder verder is uitgewerkt.

LifeLines is een unieke onderzoeksinfrastructuur. Uniek in Nederland en een voorbeeld voor de rest van de wereld. Gedurende 30 jaren onderzoekt en volgt LifeLines de gezondheid en lifestyle van 167.000 (gezonde) vrijwilligers. Gedurende deze periode wordt biomateriaal (bloed, urine, DNA, ontlasting, hoofdhaar) verzameld, worden geregeld metingen gedaan (bloeddruk, gewicht, lengte, hart- en longfunctie, intelligentie) en gegevens verzameld over voeding, lifestyle, werk- en leefpatroon, sociaaleconomische status etc. Daarnaast kan LifeLines koppelingen leggen met relevante databases zoals voor medicijngebruik, lucht- en bodemvervuiling etc.

Het doel is te ontdekken waarom de ene persoon gezond ouder wordt en een ander na verloop van tijd een chronische aandoening ontwikkelt. Langs de route van big data draagt LifeLines bij aan Personalized Health. Immers, het gaat LifeLines niet primair om de vraag of een bepaald leef- of voedingspatroon verband houdt met een bepaalde aandoening, maar uiteindelijk om de vraag hoe het leef-, werk- en voedingspatroon van een individu verband houdt met zijn ambitie om gezond ouder te worden. De inzet is het ontdekken van persoonlijke ‘voorspellers’ ook wel biomarkers genoemd. Deze biomarkers houden verband met het ontstaan van een bepaalde ziekte of zijn een indicator voor de mate waarin een bepaalde behandeling effectief zal zijn bij een bepaalde persoon. Zo reageren mensen wisselend op bijv. de behandeling van borstkanker. Personalized medicine betekent dat op basis van iemands persoonlijke profiel en individuele kenmerken besloten wordt tot een bepaalde behandeling of medicatie en niet op basis van wat de beste resultaten geeft voor de groep van bijv. borstkankerpatiënten. Dit vraagt enerzijds om big data en anderzijds de vertaling daarvan naar het individu.

LifeLines heeft de ambitie om haar cohortonderzoek kracht bij te zetten door de inzet van eHealth. Ten eerste om deelnemers te faciliteren door hun persoonlijke test- en labuitslagen terug te koppelen en deze persoonlijke score van een relevante context te voorzien. Denk aan het in de context plaatsen van persoonlijk scores met mensen in een vergelijkbare situatie (regio, geslacht, leeftijdscategorie, beroep). Verder is de ambitie om via IkDus de datacollectie op termijn een boost te geven. Immers, nu nog worden deelnemers eens in de 5 jaar uitgenodigd op locatie. Wat echter, als deelnemers gedurende een bepaalde periode zelf data zouden verzamelen bijv. door de koppeling van apps en devices aan hun LifeLines dossier? Langs beide gedachtensporen wordt vernieuwing ingezet via IkDus als strategische ontwikkelpartner.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord- Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-4.

snn_logo pglogo