Nieuws

IkDus pilot in PolsSlag

 
3 juli 2015

Het maandelijkse UMCG tijdschrift, PolsSlag, heeft een artikel geschreven over de IkDus pilot bij he pijnteam van het revalidatiecentrum Beatrixoord. U kunt het artikel hieronder lezen of de pdf via deze link downloaden.


De patiënt als regisseur van zijn dossier

Een digitaal persoonlijk gezondheidsdossier (PGD), waar de patiënt zelf de regie over heeft, niet het ziekenhuis. Zodat je overal online kan beschikken over je eigen gezondheidsgegevens, die nu versnipperd liggen bij verschillende zorgverleners. De minister van VWS is van mening dat iedereen zo’n dossier moet hebben en ze vindt de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie aan haar zijde. Het Pijnrevalidatieteam in Beatrixoord is gestart met een pilot voor een Persoonlijk GezondheidsDossier.
Het Pijnrevalidatieteam wilde al lang iets met e-health en digitalisering, nadat uit focusgroepen en interviews keer op keer naar voren kwam dat patiënten niet wilden dat er óver hun maar mét hun gepraat werd. Ergotherapeut Franka Waterschoot is projectleider. “Uit de verschillende initiatieven die er al op de markt zijn, kozen we voor IkDus, ontwikkeld door een bedrijf dat al tien jaar bezig is met een PGD.”  Wat staat er allemaal in een PGD? Waterschoot: “De inhoud is gebaseerd op wat de patiënt nu op papier meekrijgt. Het behandelplan dat na de intake bij de revalidatiearts wordt opgesteld. Informatie die wij als behandelaars aandragen zodat de patiënt niet overspoeld wordt met informatie waarvan hij moeilijk kan inschatten hoe betrouwbaar die is. Links naar websites – maar de patiënt kan ook zelf informatie toevoegen. Tabbladen met verslagen van de patiëntenbespreking, formulieren, vragenlijsten en evaluatieformulieren die de patiënt dagelijks / wekelijks / maandelijks moet invullen om de voortgang van het behandelproces vast te leggen (en waar hij bericht voor krijgt), notities die de patiënt kan maken en die hij voor zichzelf kan houden of kan delen. En, heel belangrijk: een functie om afspraken te bekijken of te veranderen. Het aantal afzeggingen is flink gedaald doordat de patiënt voor een langere periode inzicht heeft in zijn afspraken en tijdig een afspraak zelf kan verzetten.” Ook heeft IkDus een chatfunctie, waarbij patiënt aan een therapeut iets kan vertellen of vragen. Waterschoot: “We waren aanvankelijk bang dat we bestookt zouden worden met chats maar die vrees blijkt ongegrond.”
Enthousiasme Het team was verrast door het aantal patiënten, dat meteen mee wilde doen. Binnen twee dagen hadden zich al zes vrijwilligers gemeld. De pilot loopt van april tot november en op dit moment zijn er tien deelnemers. Karel is een van die enthousiaste gebruikers. “Op mijn iPad zie ik een overzicht van al mijn afspraken en ik kan bijtijds voor een vakantie afzeggen. Ik ben niet meer afhankelijk van de bereikbaarheid van de administratie.” Een paar keer per week kijkt hij in zijn eigen dossier. Maandelijks vult hij het evaluatieformulier in en samen met de therapieverslagen maken die het behandelproces voor hem transparant. “Ik zie de vooruitgang.”

Karel beheert zijn eigen dossier en bepaalt met wie hij zijn informatie deelt. Dat kan één behandelaar zijn, maar ook meerdere behandelaars van het team – de verantwoordelijkheid ligt bij hem. “Ik heb ervoor gekozen alle behandelaars inzage te geven, want als er een ziek is, kan de vervanger er ook in kijken. Therapeuten waar ik geen behandelrelatie mee heb, hebben geen toegang.” Na elke verandering in het dossier krijgen zowel de patiënt als de therapeuten met wie hij zijn dossier deelt, een notificatie. “Het werd hoog tijd dat er iets dergelijks kwam en ik kan het iedereen aanraden,” zegt Karel. “Ik bepaal wie er toegang krijgt, ik ben de baas over mijn dossier.”
Tekst: Maerian de Jong